NABÍDKA SLUŽEB GEODETA

Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, zaměřování skutečného provedení, polohopis, výškopis atd.

Geometrické plány pro:
  • zaměření staveb ke kolaudaci
  • zaměření rozestavěných staveb pro úvěry
  • rozdělení pozemků
  • věcná břemena
  • odstranění pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (restituce)
  • zápis historického majetku obcí
Vytyčení hranic pozemků a staveb dle projektové dokumentace

Zaměření skutečného provedení pro:
  • přípojky inženýrských sítí (včetně datového CD pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
  • studny, bazény, zpevněné plochy, terasy, pergoly atd.
Polohopis a výškopis – podklad pro projektanty ve formátu DWG, DXF, DGN, PDF.
Dále zajišťujeme:
  • vyhotovení srovnávacího sestavení parcel
  • smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí

Veškeré práce provádíme v co nejkratším termínu dle domluvy se zadavatelem