Nabídka služeb geodeta

 
Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, zaměřování skutečného provedení, polohopis, výškopis atd.
 
 
 
 
Geometrické plány pro:
  • zaměření staveb ke kolaudaci
  • zaměření rozestavěných staveb pro úvěry
  • rozdělení pozemků
  • věcná břemena
  • odstranění pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (restituce)
  • zápis historického majetku obcí

Vytyčení hranic pozemků a staveb dle projektové dokumentace


Zaměření skutečného provedení pro:
  • přípojky inženýrských sítí (včetně datového CD pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
  • studny, bazény, zpevněné plochy, terasy, pergoly atd.

Polohopis a výškopis – podklad pro projektanty ve formátu DWG, DXF, DGN, PDF. Dále zajišťujeme:
  • vyhotovení srovnávacího sestavení parcel
  • smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí

Veškeré práce provádíme v co nejkratším termínu dle domluvy se zadavatelem